Zespół
tiltle-brkw

Kamil Wasilewski

Kamil Wasilewski


Student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent studiów pierwszego stopnia z Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym UG. Pracę dyplomową poświęcił prawnym aspektom funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych.

Szczególne zainteresowania wiąże z prawem ubezpieczeniowym, podatkowym oraz prawem transportowym.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację z uwzględnieniem podstawowej terminologii prawniczej.

W czasie wolnym preferuje aktywny wypoczynek oraz czytanie na świeżym powietrzu.

Jesteśmy, aby pomóc Państwu w kwestiach prawnych

Zespół Kancelarii Adwokackiej Sykuna - Barczewski - Partnerzy

Skontaktuj się