Zespół
tiltle-brkw

Maciej Barczewski

Maciej Barczewski


Prof. UG dr hab. Maciej Barczewski w ramach prowadzonej praktyki prawniczej świadczy pomoc prawną dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Doradza Klientom przy opracowywaniu i wykonywaniu strategii zarządzania zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. Reprezentuje ich w sprawach z zakresu ochrony dóbr niematerialnych, spraw odszkodowawczych oraz prawa rodzinnego. Ekspert Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

Prof. UG dr hab. Maciej Barczewski sprawuje funkcję kierownika Centrum Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego, Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii UG, jak również kierownika Studiów Doktoranckich w języku angielskim w zakresie prawa. W latach 2007-2008 wykładał jako Adjunct Professor w Chicago-Kent College of Law (USA), a w roku 2010 odbył staż jako Visiting Researcher na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oksfordzie (Wielka Brytania). Pełni ponadto funkcje eksperta Komisji Europejskiej ds. Licencji Publicznej UE, Parlamentu Europejskiego ds. prawa autorskiego oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Jest członkiem licznych stowarzyszeń naukowych oraz rad redakcyjnych międzynarodowych periodyków prawniczych. Wykładał m. in. w Londynie, Chicago, Madrycie, Brukseli, Singapurze, Sztokholmie, Wiedniu, Monachium, Stambule.

Autor i współautor kilkunastu książek (m. in. monografii „Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych” (2007), „Intellectual Property Rights in the WTO and Access to Medicines (2016)) oraz kilkudziesięciu publikacji w najbardziej prestiżowych periodykach prawniczych (m. in. European Intellectual Property Review, International Journal of Intellectual Property and Competition Law).

Jesteśmy, aby pomóc Państwu w kwestiach prawnych

Zespół Kancelarii Adwokackiej Sykuna - Barczewski - Partnerzy

Skontaktuj się