Publikacje
tiltle-brkw

Książki

• Barczewski M., [2013], Prawa własności intelektualnej w Światowej Organizacji Handlu a dostęp do produktów leczniczych, Wolters Kluwer SA, ss. 232. 
• Sykuna S., [2013], Tortury w XXI wieku. Władza publiczna na granicy etyki, polityki i prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 289. 
• Skuczyński P., Sykuna S. (red.), [2013], Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo CH Beck, ss. 470. 
• Nawrot O., Sykuna S., Zajadło J. (red.), [2012], Dywergencja czy konwergencja kultur i systemów prawnych, Wydawnictwo CH Beck, ss. 425. 
• Sykuna S., Zajadło J. (red.), [2011], Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo CH Beck, ss. 368. 
• Balcerzak M., Sykuna S. (red.), [2010], Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo CH Beck, ss. 575. 
• Sykuna S., Zajadło J. (red.), [2009], Bezpieczeństwo międzynarodowe. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo FRUG, ss. 196. 
• Barczewski M., [2007], Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, Wolters Kluwer Polska, ss. 206. 
• Barczewski M., Grajewski K., Warylewski J. (red.), [2009], Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji publicznej i w wymiarze sprawiedliwości, Wolters Kluwer, ss. 204.
• Barczewski M., Miłosz M., Warner R. (red.), [2008], When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law, Wolters Kluwer, ss. 444. 
• Barczewski M., Miłosz M., Warner R. (red.), [2006], Selected Papers on High Technology Law, Chicago-Gdańsk, ss. 179.

 

Wybrane artykuły i rozdziały w książkach:

• Barczewski M., [2005], International Framework for Legal Protection of Digital Rights Management Systems, European Intellectual Property Review, nr 5, s. 165-169. 
• Barczewski M., [2008], Prawo kontra medycyna: Kogo nie stać na zdrowie, (w:) J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, LexisNexis, s. 145-152. 
• Barczewski M., [2008], European Union Public Licence - Key Problems and Challenges for the Future, (w:) J. Gaster, E. Schweighofer, P. Sint (red.), Knowledge Rights – Legal, Societal and Related Technological Aspects, Austrian Computer Society, s. 93-97. 
• Balcerzak M., Sykuna S., [2008], Znaczenie i wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na praktykę polskiego wymiaru sprawiedliwości, [w:] T. Bąkowski, K. Grajewski, J. Warylewski (red.), Orzecznictwo w systemie prawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, s. 39 – 59. 
• Sykuna S., Zajadło J., [2009], International justice – between state sovereignty and human rights?, [w:] B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, M.J. Golecki (red.), Between complexity of law and lack of order. Philosophy of law in the era of globalization, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 72-90. 
• Barczewski M., Zajadło J., [2011], Intellectual property and technology – looking for the twelfth camel? (w:) A. Kur, V. Mizaras (red.), The structure of intellectual property law – can one size fit all?, Edward Elgar Publishing, s. 182-192. 
• Barczewski M., [2011], From Hard to Soft Law – A Requisite Shift in the International Copyright Regime?, International Journal of Intellectual Property and Competition Law, nr 1, s. 40-54. 
• Barczewski M., Sykuna S., [2012], ACTA and access to medicines in the perspective of theory of hard cases, (w:) J. Rosen (red.), Intellectual Property Law at the Cross-Roads of Trade, Edward Elgar Publishing, s. 263-271. 
• Barczewski M., Sykuna S., [2012], ACTA – geneza i główne problemy, Państwo i Prawo, nr 4, s. 3-14. [CZYTAJ]
• Barczewski M., [2013], TRIPS, ACTA, TPP – ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w wielostronnych umowach dotyczących stosunków handlowych, (w:) A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer Polska, s. 53-63. 
• Sykuna S., Zajadło J., [2013], Towards a new Theory of Hard Cases, [w:] B. Wojciechowski, P.W. Juchacz, K. Cern (red.), Legal Rules, Moral Norms and Democratic Principles, Series: Dia-Logos. Studies in Philosophy and Social Sciences, t. 15, Wydawnictwo Peter Lang 2013, s. 133-162. 
• Barczewski M., Pyć. D., [2013], Intellectual property rights and sustainable development: a distributive justice perspective, (w:) G. Dinwoodie (red.), Methods and Perspectives in Intellectual Property, Edward Elgar Publishing, s. 201-210.

Jesteśmy, aby pomóc Państwu w kwestiach prawnych

Zespół Kancelarii Adwokackiej Sykuna - Barczewski - Partnerzy

Skontaktuj się