Kariera
tiltle-brkw

Osoby zainteresowane współpracą bądź odbyciem praktyk w Kancelarii SBP proszone są o złożenie CV i listu motywacyjnego, zawierających oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w liście motywacyjnym i CV dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”, na adres: kancelaria@kancelariasbp.pl lub bezpośrednio w siedzibie Kancelarii.

Jesteśmy, aby pomóc Państwu w kwestiach prawnych

Zespół Kancelarii Adwokackiej Sykuna - Barczewski - Partnerzy

Skontaktuj się